40 proc. ludzi czuje, że ich praca jest bez sensu. I mają rację

Wiele osób zwykło się zaśmiewać z absurdalnej nieefektywności ZSRR, gdzie duża część pracowników jedynie udawała, że wykonuje pożyteczną pracę. Tymczasem dziś podobny model staje się rzeczywistością w rozwiniętych gospodarkach Zachodu.