Jak IKEA transferowała przychody do rajów podatkowych. Sprawę nagłośnili…

Podział międzynarodowego przedsiębiorstwa na wiele spółek, które świadczą sobie nawzajem różnorakie usługi doradcze, ułatwia generowanie kosztów. A stąd już prosta droga do pomniejszenia podstawy opodatkowania.