Polska ustawa o reprywatyzacji trafiła do kosza, bo kwestie mienia…

mienia bezspadkowego regulowała wbrew ustawie 447?