Zerowy PIT dla młodych. Dyskryminacja zarobkowa i straty w samorządach.

„Pracodawca może zatrudnić swoje dziecko na podstawie umowy zlecenia i wyprowadzić z firmy część przychodów.”